Saariston menneisyyttä kartoitetaan

Selkämeren kansallispuiston kulttuuriperintöä kartoittavilta Metsähallituksen luontopalvelujen arkeologeilta voi kysyä hautaröykkiöistä, kalliohakkauksista tai vanhoista asumuksista, kun he liikkuvat saaristossa.

Viime kesänä aloitettu kulttuuriperintöinventointi tuottaa paljon uutta tietoa Selkämeren menneisyydestä. Tänä kesänä liikutaan Merikarviasta Pyhärantaan.

Kulttuuriperintökohteita on löytynyt satoja. Arkeologit laativat raportin löydöistään, ja se vaatii syksyllä siirtymistä sisätiloihin läpikäymään valtavaa aineistoa, kuten lähes 10 000 kuvaa.

Ensi keväänä valmistuva raportti on ensimmäinen laatuaan Selkämeren kansallispuiston alueelta.

Karttuneen tiedon pohjalta on hyvä suunnitella ja toteuttaa Selkämeren kansallispuiston ja sen arvokohteiden hoitotöitä sekä virkistyskäytön kehittämistä.