Saariston ympäristönhoitoon avustuksia

Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi saariston ympäristönhoitoavustusta 29 kohteelle yhteensä 96 200 euroa. Avustussummat vaihtelivat 950 ja 5000 euron välillä. Suurin avustus myönnettiin Paraisten kaupungille, joka inventoi Korppoon kulttuuriympäristöä 20 000 euron avustuksella.

Muuten avustuksia myönnettiin pääosin yksityisille henkilöille ja yhteisöille. Avustusta saaneista yhteisöstä mainittakoon Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri sekä Saaristomeren luontokoulu, jotka järjestävät saaristossa talkooleirejä arvokkaiden perinnemaisemien hoitamiseksi.

Tämän lisäksi avustusta myönnettiin muiden muassa saariston rakennusten kuten rantavajojen ja kesähuviloiden kunnostamiseen.