Saaristosta löytyy nyt Raumanmeren luonto- ja retkeilyalue

Rauhoitettavaksi esitetty Raumanmeren luonto- ja retkeilyalue perustuu kaupunginvaltuuston 15.12.2008 tekemään periaatepäätökseen. Osa kaupungin omistamista maa- ja vesialueista päätettiin liittää osaksi Selkämeren kansallispuistoa ja osasta muodostaa yksityinen suojelualue.

Kuvassa vihreä tarkoittaa perustettavaa luonnonsuojelualuetta ja siniset osat ovat olemassa olevia luonnonsuojelualueita. Kyseessä on Maanmittauslaitoksen taustakarttakooste.

Raumanmeren luonto- ja retkeilyalue kattaa huomattavan osan Rauman saaristosta. Se rajoittuu Selkämeren kansallispuistoon.

Noin 1 110 hehtaarin suuruiseen alueeseen kuuluu muiden muassa osia luonnonsuojelullisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaista Reksaaren, Omenapuumaan ja Nurmeksen saarista.

Osia alueista kuuluu Natura-alueeseen Rauman saaristo. Rauhoituksella toteutetaan Natura-verkostoa merkittävästi Nurmeksen saaren osalta, kaupunki ja ELY-keskus tiedottavat.

Rauhoitettavilla alueilla on monipuolisesti metsä-, rannikko- ja pienvesiluontotyyppejä. Esimerkiksi Omenapuumaan alueella elävät tärkeinä lajeina pidetyt liito-orava sekä pikkuapollo.

Alue on yksi kaikkien aikojen laajimmista yksityisalueiden rauhoituksista Etelä-Suomessa.

Nyt tehty alueen rauhoituspäätös ei aiheuta muutoksia alueen nykyiseen käyttöön, koska alueella on jo toteutettu luonnonsuojelulain mukaisia ehtoja muutama vuosi.