Säästötoimet äänestäen läpi Laitilan valtuustossa, tieavustuksetkin nostettiin taas esiin

Kolmeksi seuraavaksi vuodeksi suunniteltu kaupungin talouden säästöohjelma meni lopulta läpi Laitilan valtuustossa kaupunginhallituksen esittämässä muodossa. Valtuutetut toistivat useaan otteeseen, että jotain tarttis tehdä.

Kaupungin talous on pahasti mollivoittoinen ja säästöohjelmalla tavoitellaan 1,5 miljoonan euron kustannusten leikkausta.

Puheenvuorossaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kuusisto (kesk.) muistutti, ettei säästöjä synny ainoastaan leikkauksin vaan myös toimintoja kehittämällä.

Lähiseudulla on tehty tai ollaan tekemässä rankkoja ratkaisuja, Laitilassa pyritään selviytymään tilanteesta maltillisella keinovalikoimalla luomalla entistä tehokkaampia keinoja tehdä asioita.

Kolmetuntisen kokouksen lopulla suoritetuissa äänestyksessä esitykset hyväksyttiin selvin luvuin.

Osa valtuutetuissa ei äänestysmyllerryksessä oikein ehtinyt mukaan ja tuloksessa on mukana yksittäisiä vääriä painalluksia.
Verojen korotuksia nyt jatkovalmisteluun lähtevä periaatepäätös ei sisällä. Myöskään irtisanomisia suoraan ei ratkaisu pidä sisällään.

Sen sijaan maksut ja taksat käydään kaikkien hallintokuntien osalta tarkkaan läpi.

Kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen korosti, etteivät tulossa olevat korotukset ja taksamuutokset kohdistu yhden lajin harrastajiin vaan koko kenttää tarkastellaan tasapuolisesti.

Suurimmat säästöpaineet kohdistuvat sosiaalitoimeen, jossa ehdotettujen toiminnallisten muutosten lasketaan tuovan noin 700000 euron säästöt.

Illan räväkimmän ehdotuksen teki Riitta Saloniemi (kesk.) vaatien tehokkuutta kaupungin työntekoon.

Työajalla omaa kännykkää räplääville tai jalat pöydälle nostaville hän vaati varoitusta. Ehdotus ei saanut tuekseen kannatusta.
Osalle valtuutetuista pitkäksi venynyt ilta vaati veronsa. Tuoleja tyhjeni ennen päätösnuijan kopautusta eikä puhujakorokkeelta luettu aloite enää jaksanut kiinnostaa.

Valtuuston puheenjohtaja Tanja Raisto-Elo (kesk.) joutuikin ojentamaan valtuutettuja muistuttamalla valtuutettuja kunnioittavasta käyttäytymisestä.