"Saattohoitoon täytyy löytyä vahvuutta ja ammattitaitoa"

Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemian asiantuntijat antoivat tiistaina lausuman vanhuuskuolemasta. Siinä korostetaan, että vanhuksella tulisi olla oikeus kuolla pysyvässä hoitopaikassaan ja tarpeettomia siirtoja pitäisi välttää.

Saattohoitoa on tarjolla esimerkiksi palvelukoti Kokkilassa, hoitokoti Linnanneidossa, Attendon Steniuksen hoivakodissa, palvelukeskus Jokisimpukassa ja Tupalan palvelukodissa.

Joka paikassa henkilökunta on saanut saattohoidosta ainakin muutaman tunnin koulutuksen.

Kokkilassa saattohoitoa varten jokaisessa työvuorossa toimii ylimääräinen hoitaja, muissa henkilöstömäärää säädetään tarpeen mukaan.

Hoitotahdosta keskustellaan esimerkiksi Eurajoella ja Attendon Steniuksen hoivakodissa, jos sitä ei vielä ole.

Linnanneidon yrittäjä Tiina Karenmaa-Virtasesta on ammattitaitokysymys, että löytyy vahvuutta seistä asiakkaan rinnalla loppuun asti. Vanhuksen arvostuksen mainitsee muutama.

Palvelu-, hoiva- ja hoitokodeissa toivotaan, että Suomessa alettaisiin puhua vapautuneemmin kuolemasta.

Lisää aiheesta perjantain Länsi-Suomessa.