Sade lisää ehkä joen bakteeripitoisuuksia Kiukaisissa

Eurakosken padon alapuolla havaittiin Eurajoki-tutkimuksen aikana selvästi kohonneita suolistobalteerien pitoisuuksia.

Kiukaisissa havaittu suolistobakteerien pitoisuuden kasvu Eurajoen vedessä saattaa riippua sateista.

Vielä syyskuussa bakteeripitoisuus oli selvästi korkeampi Eurakoskella kuin muualla joessa. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys otti alueelta lisänäytteitä lokakuussa.

– Tällä kertaa hygieniabakteereiden määrät olivat kuitenkin kaikissa näytteissä alhaiset, eikä havaintopaikkojen välillä ollut merkittäviä eroja, kertoo projektityöntekijä Matti Jantunen.

Ero saattaisi selittyä esimerkiksi sillä, että sateella hulevettä päätyy viemäristössä jonnekin, josta päätyy ylivuotona jokeen myös suolistobakteereja.

Jantunen kuitenkin korostaa, että kyse on puhtaasti arvauksesta ja bakteerilähteen paikallistaminen edellyttää jatkotutkimuksia.
Viime vuosina Kiukaisissa on havaittu suolistobakteeripitoisuuksien nousua silloin tällöin, joten yksittäisestä häiriöstä ei todennäköisesti ole kyse.