Sähköinen merikartta ottaa myös olosuhteet huomioon

Profiloivaa virtausmittaria laskemassa palomies Jan Sundman (vas.), Ilmatieteen laitoksen kenttämestari Tuomo Roine ja paloesimies Markku Arola. Kuvat: Pekka Lehmuskallio

Satakunnan ammattikorkeakoulu sai viime vuoden alussa vajaat 350 000 euroa älykkään merenkulun ISTLAB-hankkeeseen, jonka osatoteuttajia ovat Maanmittauslaitos, Paikkatietokeskus ja Ilmatieteen laitos.