Sähkökaapelia vedetään maahan Eurajoella

Paneliankosken Voima aikoo saada koko sähköverkkonsa säävarmaksi 15 vuoden aikana. Se tarkoittaa, että sähkönjakelun keskeytys luonnonilmiöistä johtuen saa kestää taajamassa enintään kuusi tuntia ja haja-asutusalueella korkeintaan 36 tuntia.

– Olemme aloittaneet Eurajoelta ja Eurasta. Parhaillaan Eurajoella on kaksi työmaata, kertoo toimitusjohtaja Kimmo Nurminen.

Kirkkotien vieressä Pappilankosken voimalaitokselta kaivetaan keskijännitelinjaa maahan Voltti-talolle asti. Sitten siirrytään toiselle puolelle tietä maakaapeloimaan pienjännitelinjat kirkolle saakka.

Köykällä töitä tehdään lounasravintolan takaa Lapijoen asuntoalueelle Korpelantien jatkeen vieressä.

Molemmat kaivuut kestävät noin kuukauden ja kesän aikana tehdään kytkentöjä.

Viime vuonna kaapelia upotettiin maahan Lapintien suunnassa.