Sähköliitto huolestunut Olkiluodon ydinvoimalatyömaan sähköasennuksista

Sähköliitto vaatii sähkötöitä valvovia viranomaisia selvittämään, onko ydinvoimalatyömaalla noudatettu sähköalan töitä koskevia vaatimuksia.

Sähköliitto on ajanut kanteella palkkasaatavia puolalaisille sähköasentajille, jotka ovat työskennelleet Olkiluoto 3 -ydinvoimalatyömaalla.

Palkkariidan viimeisimpänä käänteenä työtuomioistuin otti kantaa työssä noudatettavaan työehtosopimukseen. Työtuomioistuin totesi lausunnossaan, että työt kuuluvat sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen piiriin.

– Merkittävää ja tyrmistyttävää lausunnossa on työnantajien vähättelevät ja suorastaan virheelliset näkemykset siitä, mikä on sähkötyötä. Olkiluotoon rakennetaan ydinvoimalaitosta, jonka sähkö- ja automaatiojärjestelmien tulisi olla huippuluokkaa.

Myös sähkötyötä tekevien ammattitaitovaatimusten tulisi olla tavanomaista korkeammat, sanoo neuvottelupäällikkö Jari Ollila.

Myös Sähköliiton puheenjohtaja, varatuomari Tero Heiniluoma korostaa, että sähköasennukset kaapelinvedosta alkaen ovat luvanvaraista ja ammattipätevyyttä vaativaa työtä.

– Työtuomioistuimen lausunnosta ilmenee sekä yritysten että työnantajaliiton edustajien virheellisiä, jopa lainvastaisia väitteitä siitä, kuka voi tehdä sähkötyötä. Jos ydinvoimalaa Suomessa rakennetaan tällä asenteella, meidän pitää huolestua, toteaa Heiniluoma.