Sähkömiehiä vastaan nostetut syytteet nurin, venehallin syttymissyy jäi epäselväksi

Kahta sähköasentajaa ja sähkötöiden suunnittelijaa vastaan nostetut syytteet yleisvaaran tuottamuksesta on kaikki hylätty Satakunnan käräoikeudessa.

Syytteiden hylkäämisen myötä myös kaikki korvausvaatimukset hylättiin.

Rauman Moottorivenekerhon venehallin marraskuussa 2015 tuhonneen tulipalon todellista syttymissyytä ei ole kyetty osoittamaan eikä oikeuden mukaan ole luotettavaa näyttöä tulen päässeen irti nousukeskuksen oikosulusta.

Syyte yleisvaaran tuottamuksesta perustui näkemykseen, jonka mukaan virheellisen asennuksen seurauksena sähkökeskuksessa syntynyt oikosulku aiheutti tulipalon.

Oikeudenkäynnin aikana kyettiin riidattomasti osoittamaan väitteet löysästä alumiinikaapelin kytkennästä vääriksi.

Poliisi on syttymissyytä etsiessään keskittynyt vain sähköisten syttymissyiden tutkintaan eikä muita syttymissyitä esitutkinnassa tutkittu.

Oikeus katsoikin perusteluissaan, että esitutkinnassa palon syttymissyyn tutkintaa on tehty väärillä lähtötiedoilla.
Esitutkinnassa tehty koekytkentä on tehty väärillä tarvikkeilla. Pääkytkimen kiinnitysruuvit ovat olleet erilaiset.
Pääkytkin on esitutkinnassa ollut ristipääruuvein kiristettävä, kun nousukeskukseen kiinnitetty pääkytkin on todellisuudessa ollut kuusiokoloruuveilla kiristettävä. Näin tutkijat ovat yrittäneet kuusiokoloavaimella kiristää ristipääruuveja eikä niitä näin voitu saada tiukkaan.

Venehallissa on myös muun kuin sähköpalon syttyminen hyvinkin mahdollista.