Sairaalalla ei ole velvollisuutta ottaa yhteyttä potilaan lähiomaiseen

Sairaala ei ole velvoitettu ilmoittamaan potilaan lähiomaiseksi merkitylle henkilölle, että potilas on otettu hoitoon.

– Lähimpään omaiseen otetaan yhteyttä, jos potilaan hoitoon tarvitaan tietoja. Vakavasti loukkaantuneiden ihmisten omaisille voidaan myös ilmoittaa potilaan olevan sairaalassa, jotta he eivät huolestuisi, ylilääkäri
Olli WanneSatakunnan sairaanhoitopiiristä selittää lähtökohtia.

– Jos henkilö tuodaan sairaalaan esimerkiksi tajuttomana tai hän on vakavasti loukkaantunut, pyrimme pääsääntöisesti tavoittamaan lähiomaisen, ensihoidon ja päivystyksen toimialuejohtaja
Eija Vaulasanoo.

Hän täsmentää, että jos potilas pystyy ilmoittamaan läheisilleen olevansa sairaalassa, hänen kuuluu hoitaa asia itse tai pyytää hoitohenkilökuntaa auttamaan asiassa.

Sairaalalle ei synny varsinaista ilmoitusvelvollisuutta edes tilanteessa, jossa potilas on itse estynyt ilmoittamaan tilastaan.

– En usko, että on mitään lakisääteistä määrettä siitä, että lähiomaiseen on otettava yhteyttä. Olennaista on potilaan hoitaminen. Omaisten tulo hoitoprosessiin on erikoissairaanhoidolle vasta toissijaista, vaikka tottakai heidän kanssaan halutaan olla yhteistyössä, Olli Wanne toteaa.

Jos hengenvaarassa oleva potilas ei kykene ilmaisemaan omaa tahtoaan tai jos esimerkiksi hänen hoitonsa jatkamisen järkevyyttä täytyy pohtia, asiasta käydään kuitenkin aina keskustelua perheen tai oikeudellisen henkilön kanssa.