Sairaalatoimikunta jatkaa Raumalla

Sairaalanmäen suunnittelutoimikunta jatkaa työtään Raumalla.

Toimikunnan tehtävänä on selvittää, kannattaako sairaalanmäen rakennuskantaa saneerata vai rakentaa kokonaan uusia tiloja aluesairaalan ja perusterveydenhuollon käyttöön.

Kapunginhallitus nimesi uuteen toimikuntaan jäseniksi kaupunginhallituksen puheenjohtajiston eli Rainer Lehden , Pasi Mäenrannan ja Jyrki Santalan. Muut jäsenet ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kaupunginjohtajat, sosiaali- ja terveysjohtaja, talotoimen päällikkö ja kaksi henkilöstön edustajaa.