Sairaanhoitopiiri sai huomautuksen Laitilan ensihoidon järjestämisestä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on saanut Lounais-Suomen aluehallintovirastolta huomautuksen ensihoitopalvelujen järjestämisessä ilmenneistä puutteista.

Sairaanhoitopiiri on muuttanut ensihoidon palvelutasopäätöstään kesäkuussa 2014. Aluehallintovirasto on tutkinut valvonta-asiana muutoksen valmistelua ja vaikutuksia.

Valmistelu on perustunut puutteellisiin tietoihin eikä päätöksenteossa ole riittävästi kiinnitetty huomiota aitoon riskianalyysiin ja palvelun tarvearviointiin.

Muutokset ovat myös osin perustuneet taloudellisiin seikkoihin tavalla, joka ei lainsäädännön kannalta ole hyväksyttävää.

Samassa yhteydessä virasto on tutkinut myös ensihoitopalvelun saatavuutta alueella Laitila-Mynämäki-Masku-Nousiainen. Alueen potilaita ei ole pystytty tavoittamaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti.