Sairaanhoitopiiri tiedottaa nyt selkokielellä

Satakunnan sairaanhoitopiirin uusien verkkosivujen suunnittelussa on otettu huomioon erityisesti palvelujen käyttäjät, eli potilaat ja heidän läheisensä.

Hiljakkoin julkaistuilla sivuilla asiat on kerrottu potilaille ja asiakkaille selkokielellä.

Lisäksi sairaanhoitopiirissä on panostettu siihen, että koko verkkopalvelu on käyttäjäystävällinen ja sieltä on helppoa löytää tietoa.

Selkokieli on sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä helpommin luettavaa ja ymmärrettävää kieltä. Selkokieli on kehitetty erityisesti niiden ihmisten tarpeisiin, joiden on vaikea lukea ja ymmärtää yleiskieltä. Satakunnan sairaanhoitopiirissä on ajateltu, että selkokieli palvelee yhtä hyvin myös koko väestöä. 

- Monesti sairaanhoitopiirien verkkosivuille on kirjoitettu tietoa siten, että se palvelee viranomaisia paremmin kuin potilaita. Satakunnan sairaanhoitopiiri onnistuu siinä, että se tarjoaa informaatiota nimenomaan potilaiden tarpeisiin, toteaa Selkokeskuksen johtaja Leealaura Leskelä.