Sairaanhoitopiirin taloustavoitteeksi nollatulos vuodelle 2017

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tavoittelee vuodelle 2017 nollatulosta, joka samalla tarkoittaa kuntalaskutuksen pysyttämistä vuoden 2016 talousarvion tasolla.

Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti asiasta tiistaina kokouksessaan.

Kuluvana vuonna sairaanhoitopiiri kattaa alijäämiään 3,25 miljoonalla eurolla ilman lisälaskua jäsenkunnille. Tämän mahdollistaa rahoitukseen liittyvän oikeudenkäynnin voittaminen, minkä seurauksena sairaanhoitopiirille palautui liikaa perittyjä korkokuluja.

Kuntaneuvottelujen pohjalta tehty sairaanhoitopiirin talousarviomuutos aiheuttaa muutoksen myös alijäämien kattamissuunnitelmaan. Kattamissuunnitelma perustuu oletukseen, että maakuntalain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain tullessa voimaan kuntayhtymien tulee kattaa alijäämänsä vuoden 2018 loppuun mennessä.

Ellei lakiluonnokseen tule muutoksia, joutuu sairaanhoitopiiri varautumaan alijäämiensä kattamiseen suunnittelemalla kuntalaskutukseen 2,5 prosentin korotusta vuonna 2018.

Sairaanhoitopiiri varautuu myös merkittäviin investointeihin. Psykiatrisen sairaalan hankevalmisteluun sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi viiden miljoonan euron määrärahan niin sanotun Mikron tontin ostoa varten.

Myös päivystystoimintaa on tarkoitus kehittää muun muassa parantamalla Tyksissä sijaitsevan Turun alueen yhteispäivystyksen sujuvuutta siirtämällä sinne hoitohenkilökuntaa.

Yöpäivystys ja leikkaustoiminta keskittyvät ensi vuoden aikana Turkuun ja Saloon. Vakka-Suomen ja Loimaan sairaaloissa vakiinnutetaan erikoissairaanhoidon lähipalveluja kuten syöpähoitoja, kuntoutusta ja erikoislääkärin vastaanottoja.