Sairaanhoitopiirissä epäillään Rauman sairaalasuunnitelmaa

Rauman sairaalahankkeen suunnitteluraportti on herättänyt kustannusten osalta epäilyksiä Satakunnan sairaanhoitopiirissä.

Sairaanhoitopiirin huollon johtaja Tapio Kallio ja lääketieteellinen hankejohtaja Jorma Hannukainen ovat sitä mieltä, että konsulttityönä teetetty raportti ei anna oikeaa kuvaa sairaalarakentamisen kustannuksista.

Heidän laatimansa lausuntoehdotus on maanantaina käsiteltävänä sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksessa. Sairaanhoitopiiri antaa oma-aloitteisesti lausuntonsa Rauman kaupungin tilaamasta sairaalasuunnitelmasta.

Kallion ja Hannukaisen lausuntoluonnos kyseenalaistaa Nordic Healthcare Groupin laatimat laskelmat. Ne ovat heidän mukaansa pielessä niin uudisrakennusvaihtoehdossa kuin nykyisen aluesairaalakiinteistön peruskorjausvaihtoehdossa.

Konsulttiraportissa uusi sairaala maksaa 66 miljoonaa euroa ja nykyisen peruskorjaus 79,6 miljoonaa euroa.

Uuden sairaalan vaihtoehdossa hinta jää liian alhaiseksi, koska kustannusarvio on laskettu 1 500 neliömetriä tilaselvityksessä mainittua kokoa pienemmän alan mukaan. Laskuvirheen korjaaminen nostaisi kustannusarviota 4 miljoonalla eurolla.

Virkamiehet toteavat myös, että sairaalarakentamisen päälle tulee vielä varovaisen arvion mukaan yli 10 miljoonan euron edestä laite- ja irtaimistohankintoja.