Sairaanhoitopiirit ja puolustusvoimat uusivat kumppanuussopimuksensa

Puolustusvoimien ja sairaanhoitopiirienvälinen nykyinen kumppanuussopimus päättyy tämän vuoden lopussa. Sopimus on astunut voimaan vuonna 2010.

Puolustusvoimat on valmistellut uutta sopimusta, 5 + 3 vuotta, jonka on tarkoitus astua voimaan ensi vuoden tammikuussa.

Lain mukaan puolustusvoimat järjestää terveydenhuoltovastuullaan olevien terveydenhuollon. Kumppanuussopimuksella sovitaan niistä järjestelyistä ja ehdoista, joilla puolustusvoimat voi hankkia muun muassa erikoissairaanhoidon palveluja, lääkkeitä, hoitotarvikkeita ja asiantuntijapalveluja.

Sopimuksen tarkoituksena on myös varautua poikkeusoloihin.

Kumppanuussopimuksen mukaisen myynnin laskutus perustuu sairaanhoitopiirin hinnastoon. Vuositasolla sopimuksen alaan kuuluvaa laskutusta on ollut noin 500 000–700 000 euroa.