Sairaankuljetusten korvaustaksaa korotetaan

Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksa nousee syyskuussa 4,5 prosentilla. Korotus perustuu kustannusten nousuun. Sairaankuljetuksen korvaustaksa muodostuu lähtömaksusta, kilometrimaksusta, toisen sairaankuljettajan lisämaksusta ja odotusajan maksusta.

Korvaustaksan korotus ei vaikuta asiakkaan omavastuuosuuteen, 14,25 euron suuruinen omavastuuosuus sairaankuljetusmaksusta pysyy entisellään. Kansaneläkelaitos korvaa omavastuuosuuden ylittävän osuuden suoraan kuljetuspalvelun tuottajalle.

Valtioneuvosto antoi sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksaa koskevan asetuksen torstaina. Asetus astuu voimaan syyskuussa.