Sairauspoissaolot minimiin sopivan mittaisilla yöunilla

Unen pituus on yhteydessä sairauspoissaolojen määrään, todistaa Työterveyslaitoksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin yliopiston yhteistyössä tuottama tuore tutkimus.

Tutkimuksen mukaan naisen ihanteellisen yöunen pituus on 7 tuntia 38 minuuttia, miehen 7 tuntia ja 46 minuuttia. Mikäli yöuni kestää vähemmän kuin 6 tuntia tai enemmän kuin 9 tuntia, sairauspoissaolojen määrä kasvaa.

Unenmäärä näkyi selvinä lukuina vuositasolla: alle viisi tuntia ja yli 10 yössä tuntia nukkuvat vuosittain 5-9 päivää enemmän poissa töistä kuin ihanteellisen määrän nukkuvat.

– Optimaalinen unen pituus on tärkeää, sillä liian pitkä tai liian lyhyt yöuni voivat kertoa terveysongelmista ja lisätä poissaoloja työstä, kertoo erikoistutkija Tea Lallukka Työterveyslaitoksesta.

Kun työ sekä terveydentila oli huomioitu, myös unettomuus, liian aikaisin herääminen, väsymys sekä unilääkkeiden käyttö lisäsivät sairauspoissaoloja. Apnean kaltaisilla unihäiriöillä sen sijaan ei nähty yhteyttä sairauspoissaoloihin.

Mikäli unettomuuteen puututaan varhaisessa vaiheessa, on mahdollista ehkäistä unettomuusoireiden kroonistuminen.

Tutkimuksessa oli mukana 3 760 suomalaista 30–64-vuotiasta työntekijää. Keskimääräinen seuranta-aika oli seitsemän vuotta.