SAK: Liian moni työskentelee lomallaan

Lähes viidesosa SAK:n ammattiliittojen luottamushenkilöistä kertoo, että työntekijät tekevät töitä lomiensa aikana. Julkisilla aloilla osuus on 28 prosenttia.

Töitä tehdään lomalla silloinkin, kun työnantaja ei sitä vaadi.

SAK:n luottamushenkilöpaneelin mukaan seitsemän prosenttia työnantajista edellyttää työntekoa loman aikana, kuljetusalojen työnantajista jopa 15 prosenttia.

SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila paheksuu työnantajien vaatimuksia työtehtävien hoitamisesta loman aikana.

Paneelin mukaan valtaosalla SAK:laisten alojen työpaikoista esimiehet ja työntekijät sopivat lomajärjestelyistä yhdessä. Kuljetusaloilla yleisin tapa on kuitenkin säännöllinen lomakierto, jolloin työntekijöiden omat mahdollisuudet vaikuttaa loman ajankohtaan ovat rajalliset.

Kuudesosa vastaajista ilmoitti, että lomista sopiminen on ollut tänä keväänä aikaisempaa vaikeampaa. Erityisesti henkilökunnan väheneminen on hankaloittanut töiden järjestelemistä lomien ajaksi.

SAK:n luottamushenkilöpaneeliin vastasi huhtikuussa lähes tuhat yksityisten ja julkisten alojen luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua.