Sakki ry: Nuoret joutuvat maksajiksi toisen asteen rakenneuudistuksissa

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto, Sakki ry, suhtautuu kriittisesti hallituksen tavoitteeseen karsia rankalla kädellä ammatillista oppilaitosverkostoa. Sakki ry katsoo, että oppilaitosverkoston supistamisella on paljon kielteisiä seurauksia.

– Nuorista yhä useampi joutuu muuttamaan koulutuksen perässä pois kotoa, eli omaan itsenäiseen kotitalouteen varhaimmillaan jo 15-vuotiaina. Nuoren muuttaessa omilleen tulot tippuvat nollaan. Itsenäisesti asuva 17-vuotias ammattiin opiskeleva joutuu selviytymään alle puolella köyhyysrajan määrittävillä tuloilla, Sakki ry:n toteaa julkilausumassaan.

Vanhempien tulot vaikuttavat alle 20-vuotiaiden opintotukeen, mikä asettaa toisen asteen opiskelijat muita opiskelijaryhmiä taloudellisesti heikompaan asemaan.

– Mikäli vanhemmat eivät kykene tai halua elättää vieraalle paikkakunnalle muuttanutta lastaan, opiskelija ei saa Kelalta täysimääräistä tukea opintotukilain epäkohtien takia, Sakki ry linjaa.

Sakki ry esittää huolensa myös siitä, että alaikäisten on usein vaikea työllistyä suurissakin kaupungeissa.

- Tästä huolimatta nykyinen politiikka ajaa alaikäisiä nuoria työskentelemään opintojen ohella. Yksi keskeinen syy opintojen keskeyttämiselle on se, että moni opiskelija joutuu työskentelemään opintojen ohessa saadakseen inhimillisen elannon.

Sakki ry toteaa, että jos oppilaitosverkoston vähentämisestä ei aiota tinkiä, ainoa tapa välttää ongelmien kasautumista yhteiskunnan muutenkin huonoiten tienaavalle ihmisryhmälle on tukea opiskelija-asuntoloiden toimintaedellytyksiä. Opiskelija-asuntolaverkostoa on pikkuhiljaa purettu 1990-luvulta lähtien.

– Peruskoulun päättävällä nuorella ei ole vielä kehittynyt yhtä hyvät edellytykset yksin elämiseen kuin korkea-asteella aloittavalla nuorella. Juridisesti kyse on edelleen vajaavaltaisesta henkilöstä, joka pakotetaan aikuisen rooliin ja jolta odotetaan aikuisen kykyä selviytyä arjen haasteista. Jos hallituksen esittämät leikkaukset koulutusverkostoon toteutetaan ilman, että toisen asteen opiskelijoiden opintotukea ja asumismahdollisuuksia samalla parannetaan, yhä useampi nuori syöstään köyhyyskierteeseen.