Säkylä ärähtää kuntien kuulemisesta sote-sopassa

Säkylän kunta ilmoittaa paheksuvansa vakavasti tapaa ja aikataulua, joilla kuntia on kuultu sote-lakiin ehdotetuista muutoksista.

- Kunnille ei ole toimitettu aineistoa, josta kannanottoa pyydetään, eikä kunnille ole varattu riittävästi aikaa asian arviointiin, Säkylän kirjallisessa kannanotossa kerrotaan.

Kannanoton mukaan näin merkittävää asiaa ei voida ratkaista menettelyllä, joka halventaa ja ylenkatsoo suomalaisen demokratian olemassaoloa.

- Emme katso tällä hetkellä olevan minkäänlaista mahdollisuutta ottaa kantaa lakiesitysten sumaan. Varsinkaan, kun käyttöömme ei ole toimitettu aineistoa, mistä lausua.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet kunnanhallituksen puheenjohtaja Jarkko Jaspa ja kunnanjohtaja Teijo Mäenpää.