Säkylä auttaa naapuria jätevesihädässä

Euran jätevedenpuhdistamon ongelmat eivät vaikuta ainoastaan viemäriverkostoon. Poikkeustilan vuoksi JVP-Eura Oy ei pysty myöskään kunnolla käsittelemään laitokselle tuotavaa sakokaivolietettä.

Puhdistamoyhtiö onkin joutunut pyytämään apua naapurikunnasta Säkylästä. Ja apua myös on luvassa.

Säkylän kunta on lupautunut ottamaan puhdistamollaan vastaan kaiken sakokaivolietteen, joka normaalitilanteessa olisi toimitettu Euraan. Yhteistyö alkaa heti ja jatkuu toistaiseksi.

Sakokaivolietettä kertyy esimerkiksi haja-asutusalueiden kiinteistökohtaisista puhdistamoista.