Säkylä nostamassa kuntaverojaan

Kuntatalouden tiukkeneminen pakottaa myös Säkylän pohtimaan verojen korottamista. Ensi maanantaina kokoontuvalle kunnanhallitukselle kunnanjohtajan päätösehdotus pitää sisällään tuloveroprosentin korottamisen 0,50 prosenttiyksiköllä. Säkylässä peritään nyt tuloveroa 20 prosentin mukaisesti. Korotuksen arvioidaan kasvattavan verotuloja noin 350 000 euroa.

Myös kiinteistöveroprosenttiin esitetään nousua. Nousun jälkeen yleinen kiinteistövero Säkylässä olisi 0,90 ja vakituisilta asunnoilta perittävä 0,45. Loma-asukkaiden eli muista kuin vakituisista asuinrakennuksista perittävä kiinteistövero nousisi eniten eli tasan yhteen prosenttiin.

Kunnanhallitus keskusteli veroista jo viime maanantaina mutta esitystä ei vielä tuolloin tehty. Vuosikymmenen alussa laaditussa toiminta- ja taloussuunnitelmassa vielä vuosi 2014 oli laskettu selvittävän ilman tuloveroprosentin nousua.

Lopulliset veroratkaisut tekee marraskuun alussa kokoontuva kunnanvaltuusto.