Säkylän biolaitokselle tukea valtiolta

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 39,7 miljoonan euron tuen 11 eri energiakärkihankkeelle. Yksi näistä on VSS Biopower Ltd:n hanke Säkylässä.

Sen tukisumma on 2,95 miljoonaa euroa.

Tuet kattavat noin 30 prosenttia hankkeiden hyväksyttävistä kustannuksista, jotka ovat noin 130 miljoonaa euroa. Kokonaisinvestoinnit hankkeisiin ovat kuitenkin huomattavasti suuremmat.

Valituista hankkeista neljä liittyy biokaasun liikennekäyttöön, viisi energiajärjestelmiin ja energiatehokkuuteen, yksi aurinkosähköön ja yksi sähköautojen latausinfrastruktuuriin.