Säkylän kunta valittaa siirtoputkiselvityksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Säkylän kunta ei tyydy Vaasan hallinto-oikeuden Köörnummen jätevedenpuhdistamon ympäristölupaa koskevaan ratkaisuun.

Kunnanhallitus aikoo valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Säkylän kunnan esitykset lieventää muun muassa typen raja-arvoja. Lausunnossaan kunta katsoo, että Säkylä noudattaa päätöksen mukaisia typen poiston ja desinfioinnin vaatimuksia jo ensi vuoden alusta lukien.

Ympäristöluvassa velvoitetaan Säkylää hakemaan puhdistetuille jätevesille uutta purkupaikkaa. Se tuntuu säkyläläisistä kohtuuttomalta.

Kunnanhallitus muistuttaa, että siirtoputken rakentaminen nostaisi jyrkästi jäteveden käsittelyn kustannuksia ja rasittaisi kohonneina kuutiohintoina kohtuuttoman paljon Säkylän asukkaiden, teollisuuden, varuskunnan ja yritysten toimintaa.

Nykyisin Säkylän suunnasta tulevat yhdyskuntien ja teollisuuden jätevedet puretaan Eurassa Eurajoen yläjuoksulle.