Säkylän lomautukset vielä uudestaan päätettäväksi

Kunnanhallituksen käsittelyssä tapahtuneen muotovirheen vuoksi joudutaan jo kertaalleen päätetyistä lomautuksia tekemään päätökset uudestaan.

Säkylän kunnanhallitus kokoontuu ensi maanantaina ainoana asianaan kunnan taloudellisen tilanteen vaatimat toimenpiteet.

Henkilöstölle on jo ilmoitettu yt-neuvottelujen aloittamisesta. Koko kunnan henkilöstöä koskevat lomautukset on tarkoitus ajoittaa vielä kuluvaan vuoteen.

Viime maanantaina kunnanhallituksessa esitys lomautuksista ei sisältynyt valmisteltuun pohjaehdotukseen vaan esitys tehtiin kokouksessa. Muutosehdotus olisi pitänyt vielä äänestyttää käsittelyn pohjana olevan ehdotuksen kanssa.