Säkylän reserviläiset osallistuvat kansainväliseen harjoitukseen Norjassa

Maavoimat osallistuu Norjan johtamaan monikansalliseen Cold Response 2016 -harjoitukseen 23.2.–11.3.2016 Keski-Norjassa. Suomalaisen harjoitusjoukon kokonaisvahvuus on noin 430 henkilöä, joista suurin osa on Porin prikaatissa Suomen kansainvälisen valmiusjoukkokoulutuksen saaneita reserviläisiä.

Pääharjoitusjoukko koostuu Porin prikaatin perustamasta mekanisoidusta jääkäripataljoonasta, jota vahvennetaan ruotsalaisella ja norjalaisella komppanialla. Lisäksi suomalaisia toimii harjoituksen johdon eri tehtävissä sekä monikansallisen prikaatin esikunnassa.

Cold Response 2016 -harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 15 000 sotilasta 14 eri maasta. Maavoimien osallistumisen tavoitteena on harjoitella joukkojen perustamista ja keskittämistä Suomen kriisinhallintakonseptin mukaisesti sekä kehittää joukkojen suorituskykyä vaativissa olosuhteissa ja harjoitustilanteissa kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Harjoitusta on edeltänyt Porin prikaatissa Säkylässä tammikuussa järjestetty valmistava harjoitus, jossa täydennyskoulutettiin reserviläiskuljettajia sekä harjoitettiin Suomen johtamaa monikansallisen pataljoonan esikuntaa.