Säkylässä etsitäänuutta vesilähdettä

Säkylä etsii nykyisten kolmen vedenottamon rinnalle mahdollista uutta lisävedenottopaikkaa. Lisävedentarpeeksi on arvioitu noin 4 500 kuutiota vuorokaudessa. Määrä kaksinkertaistaisi nykyisen vedenoton.

Lisävedellä kunta varautuu tulevaisuuteen. Paljon tuotannossaan vettä tarvitsevissa yrityksissä on ollut kiinnostusta siirtää toimintojaan Säkylään. Euran kanssa laadittu vedentoimitussopimus osaltaan puoltaisi lisävesimahdollisuuden kartoittamista.