Salonen: Itsemääräämisoikeutta vahvistettava arkijärkeä unohtamatta

Raumalaiskansanedustaja Kristiina Salonen pitää valtioneuvoston tänään antamaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeutta koskevaa lakiesitystä tärkeänä. Uuden lain tavoitteena on vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä.

Salonen uskoo, että laki parantaa etenkin sosiaali- ja terveystyössä olevien asemaa, sillä nyt henkilöstön tekemät toimenpiteet saavat lain selkänojan.

–  Tällä hetkellä rajoitustoimenpiteistä säädellään useassa eri laissa, mikä on voinut aiheuttaa epätietoisuutta niin potilaiden ja omaisten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstönkin parissa. Uudessa laissa korostetaan nyt esimerkiksi tilojen hyvää suunnittelua sekä tilanteiden ennakointia ja ennaltaehkäisyä rajoitustoimenpiteiden sijaan.

–  Kussakin sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä tulisi laatia suunnitelma itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi. Henkilöstö koulutetaan ja ohjeistetaan toimimaan sen mukaisesti, Salonen sanoo.

Itsemääräämisoikeuden rajoitustoimenpiteet ovat viimeinen ratkaisuvaihtoehto, mutta voivat tulla kyseeseen esimerkiksi silloin kun asiakas ei sairauden vuoksi ymmärrä käyttäytymisensä seurauksia. Salonen muistuttaa, että silloinkin tulisi valita toimenpide jolla rajoitetaan ihmisen perusoikeuksia mahdollisimman vähän.

–  Itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen tulee tietysti aina olla kaiken toiminnan perusteena. Aina ei pelkkä ennaltaehkäisy kuitenkaan riitä. Terveyskeskuksen päivystykseen voi tulla väkivaltainen potilas, joka uhkaa sekä omaa että 15 muun päivystyksessä olevan henkilön turvallisuutta, Salonen kuvailee tilannetta, jossa kaikkien turvallisuus tulisi taata silläkin uhalla, että asiakkaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen jouduttaisi puuttumaan.

–  Silloin on osattava huomioida sekä yksilön itsemääräämisoikeus että muiden turvallisuus.