Salonen sallisi merimetson metsästyksen

Raumalainen kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) on tehnyt hallitukselle toimenpidealoitteen merimetson ja valkoposkihanhen luokittelemisesta riistalinnuiksi.

Salosen mukaan kantojen voimakkaan kasvun myötä lintujen aiheuttamat ongelmat ovat lisääntyneet niin paljon, että tarvitaan järeämpiä keinoja kuin nykyinen suojelumetsästys.

– Hallituksen tulee välittömästi ryhtyä toimeen EU:n lintudirektiivin muuttamiseksi siten, että lajit voitaisiin luokitella Suomessa riistaksi ja että niiden metsästys olisi sallittua, Salonen toteaa.

Suomen ympäristökeskus on laskenut esimerkiksi merimetsojen pesiä olevan tänä vuonna miltei 3 800 enemmän kuin viime vuonna. Merimetso-ongelma on merkittävä erityisesti Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Merikarvialla, Uudessakaupungissa ja Luvialla pesii jo yli kolmannes Suomen merimetsokannasta.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla valkoposkihanhien kanta on puolestaan kolminkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana.