Salonen: Vammaiset ja vanhukset jälleen säästöjen maksumiehinä

Kristiina Salonen ei katso hyvällä sosiaali- ja terveysalan säästöjen kohdentamista. Kuva: Juha Sinisalo

Raumalaiskansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) pitää hallituksen keskiviikkona esittelemien sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan 240 miljoonan euron säästöjen kohdentamista käsittämättömänä. Säästöt liittyvät kuntien tehtävien karsimiseen, ja Salosen mukaan suurimpia säästökohteita ovat muun muassa vammaiset ja vanhukset.

- On vaikea ymmärtää, miksi hallituksen säästöjen suurimmiksi maksajiksi joutuvat jälleen kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset. Tällä hallituskaudella on säästetty sosiaali- ja terveyspalveluista ja etuuksista jo niin paljon ja korotettu maksuja, ettei lisäkuritusta enää tarvita kenellekään, puhumattakaan heistä, jotka eniten tarvitsevat yhteiskunnan tukea.

Salonen on huolissaan erityisesti vammaisten ja vanhusten tilanteesta. Juuri voimaan saatetusta vanhuspalvelulaista ollaan nyt poistamassa oikeus vastuutyöntekijään.

- Vastuuhenkilöä ollaan häivyttämässä lain kiemuroihin, ennen kuin toiminta on kunnolla kunnissa edes alkanut. Tämä ei ole ikäihmisten etu.

Vammaislainsäädännön kokonaisuudistuksen myötä vammaispalveluihin on tulossa 75 vuoden yläikäraja. Ikärajan ylityksen jälkeen henkilö siirtyisi vanhuspalvelujen piiriin.

- Vammainen henkilö tarvitsee vanhetessaan vanhustyön palveluita, mutta ei vammaisuus poistu vanhetessakaan.  Tarkka ikäraja on pahimmillaan oletus, että vammaa ei enää 75 ikävuoden jälkeen ole. 

Salonen huomauttaa, että vammaiset vanhukset ovat myös jo valmiiksi taloudellisesti heikommassa asemassa kuin muut.

- Osa heistä ei vammaisuutensa vuoksi ole voinut kerryttää esimerkiksi työeläkettä. Heitä kuitenkin koskettavat niin lääke- ja matkakulujen kuin asiakasmaksujen korotuksetkin. Nyt oletetaan, että heillä olisi pienistä tuloistaan vielä varaa maksaa lisää.