Samk hakee asiantuntijakumppaneita

Satakunnan ammattikorkeakoulu Samk käynnistää asiantuntijakumppanien Senior Fellowship -ohjelman Satakunnan alueen kehittämiseksi. Tehtävään haetaan soveltavan tutkimuksen ja jatkuvan oppimisen tavoitteiden edistämiseksi kokeneita ja ansioituneita oman alansa asiantuntijoita.

Senior Fellow’n tehtävänä on yhdessä Samkin kanssa edistää Satakunnan alueen kehittämistä, lisätä opiskelijoiden ja henkilökunnan osaamista, auttaa ongelmanratkaisuissa ja toimia asiantuntijajäsenenä tutkimusryhmissä. Lisäksi hän voi vetää opintoryhmiä ja pitää julkisia luentoja omalta osaamisalueeltaan.

Vastavuoroisesti Samk tarjoaa Senior Fellow -kumppaneilleen esimerkiksi kansainvälistä ja tutkimushankkeisiin liittyvää näkyvyyttä ja painoarvoa.

Senior Fellow -kumppaniksi hyväksytään hakemusprosessin kautta.

Asiantuntijoilta odotetaan merkittävää työelämäosaamista, akateemisia näyttöjä, yli 20 vuoden ammatillista kokemusta ja riittävää julkaisutoimintaa.

Senior Fellow’lta toivotaan myös aktiivista otetta Satakunnan yritysten ja yhteisöjen kehittämiseen yhdessä Samkin asiantuntijoiden kanssa.