SAMK investoi aineenkoetuslaboratorioon Raumalla

Satakunnan ammattikorkeakoulun toiminta Raumalla keskittyy syksystä 2015 alkaen Rauman sataman tuntumaan, Suojantie 2 ja Satamakatu 26, missä nykyisin toimivat Merenkulun kampus ja liiketalouden Kanalikampus. Samalla SAMK luopuu Otan kampuksen sekä Steniuksen kampuksen tiloista.

Kampusuudistus tuo muutoksia myös Rauman laboratoriotoimintoihin. Niitä kehitetään yhteistyössä alueen yritysten kanssa koulutuksen tarpeiden mukaan ja nykyaikaistetaan muun muassa virtuaalitekniikoilla. Automaatiotekniikan laboratorio tullaan keskittämään Poriin ja sitä kehitetään robotiikan suuntaan.

SAMK on tehnyt periaatepäätöksen investoinnista aineenkoetuslaboratorioon, joka tullaan sijoittamaan uudelle SAMK-kampukselle, Satamakatu 26. Laboratorion tavoitteena on tukea ja vahvistaa metalliopin ja hitsaustekniikan koulutusta ja tukea paikallista yritysverkostoa tutkimustoiminnassaan. Laboratorio otetaan käyttöön kesällä 2016.