SAMK kehittämään Namibian merenkulun koulutusta

Satakunnan ammattikorkeakoulu kehittää Namibian merenkulun koulutusta kansainvälisen standardin vaatimukset täyttäväksi ja myöhemmin Kansainvälisen merenkulkujärjestön hyväksymäksi koulutukseksi.

SAMKin hanke, Improving the maritime education in Namibia, sai monien korkeakouluhakijoiden joukosta ulkoministeriön rahoituksen. 

- Hankkeessa Namibian valtion meriklusteri otetaan tarkastelun alle ja yhdessä toimintoja vertailemalla mietitään, miten Namibian klusteria voitaisiin kehittää. Koulutuksen opetussuunnitelma läpivalaistaan ja muutetaan SAMKin koulutuksessa havaittujen hyvien käytäntöjen pohjalta, kertoo projektipäällikkö Meri-Maija Marva SAMKista.

SAMK on tehnyt Namibian kanssa yhteistyötä aiemminkin ja hanke on jatkoa Namibian valtion tilaaman tutkimusaluksen RV MIRABILIKSEN päällystön koulutushankkeelle. 

- Namibian merenkulku- ja kalastusministeriö tilasi STX:n Rauman telakalta uudisrakennustutkimusaluksen vuoden 2010 lopulla. Aluksen kölinlaskutilaisuudessa ministeri Bernhardt Esau ja kansliapäällikkö Ulitala Hiveluah vierailivat tutustumassa SAMKin merenkulkualan koulutukseen. Aluksen päällystön koulutus aloitettiin Raumalla ennen aluksen luovutusta. Tutkimusaluksen laitteiden tehokasta käyttöönottoa on jatkettu aluksen käsittelykoulutuksella tutkimusmatkalla Namibian merellä ja aluksen huolto-ohjelman käyttöönotolla, kertoo Heikki Koivisto SAMKista. 

Tästä hankkeesta lähti liikkeelle Namibian ministeriön ja koulutuksen edustajien kanssa suunniteltu laajempi merenkulun koulutuksen vahvistamiseen tähtäävä hanke MARIBIA.