SAMK kehittämässä Satakunnan matkailua

Satakunnan ammattikorkeakoulun koordinoiman BOOSTED-projektin tavoitteena on yhdenmukaistaa ja kehittää matkailun liiketoimintaosaamista Itämeren alueella, jotta Itämeren kilpailukyky ja vetovoima yhtenäisenä matkailukohteena vahvistuvat.

Satakunnan matkailun kasvumahdollisuudet ovat erityisesti kansainvälisessä matkailussa.

Kolmivuotisessa projektissa luodaan ja toteutetaan yhdessä alan johtavien korkeakoulujen ja matkailuelinkeinon kanssa yhteinen matkailun opetussuunnitelma Suomeen, Viroon ja Latviaan. Projekti on avaus Satakunnan matkailuelinkeinon ja koulutuksen kansainvälistämiseksi, joka mahdollistaa Satakunnan liittymisen laajaan Itämeren alueen yhteistyöverkostoon.

BOOSTED-projektin kokonaisbudjetti on noin 571 000 euroa. Projekti toteutetaan neljän Itämeren alueen korkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat SAMK, Latvian yliopisto, Tallinnan teknisen korkeakoulun Kuressaaren kampus sekä Vidzemen ammattikorkeakoulu.

Lisäksi mukana hankkeessa ilman omarahoitusosuutta ovat Tarton yliopiston Pärnun kampus ja Saimaan ammattikorkeakoulu.

Projektin rahoittaa Keskisen Itämeren alueen Central Baltic-ohjelma, joka myöntää Euroopan aluekehitysrahoitusta ylikansallisiin projekteihin.