SAMK kolmas

Satakunnan ammattikorkeakoulu on ammattikorkeakoulujen joukossa kolmannella sijalla opetuksen laadussa. Tämä käy ilmi opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2013 OPALA-tuloksista. Opetusministeriö ja ammattikorkeakoulut keräävät ammattikorkeakouluista valmistuvilta vuosittain palautetta OPALA-opiskelijapalautejärjestelmän avulla. Opetusministeriö hyödyntää palautetta koulutuksen arvioinnissa, ammattikorkeakoulujen ja koulutusalojen välisessä vertailussa sekä koulutuksen suunnittelussa. Opiskelijapalaute on myös yksi rahoituksen perusteista.

SAMK paransi sijoitustaan kolmeen aiempaan vuoteen verrattuna, jolloin sijoitus on ollut kuudes.