SAMK kouluttaa ydinvoima-alan toimittajia

Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Tampereen teknillinen yliopisto käynnistävät syyskuussa 2013 maksuttoman oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen Ydinvoima-alan toimittajaosaaminen.


Vuoden mittaisen monimuotokoulutuksen suorittanut henkilö tuntee ydinvoima-alalla toimittajilta vaadittavat laatu- ja muut erityisvaatimukset. Tämä mahdollistaa organisaatioiden toimimisen mahdollisina ydinvoima-alan toimittajina.

- Koulutusta tarvitaan ennen kaikkea rohkaisemaan yrityksiä osallistumaan ainutlaatuiseen mahdollisuuteen toimia markkinoilla, joilla on paljon kehityspotentiaalia kasvaa suomalaiseksi vientituotteeksi sekä paikallisosaamisen laajentamista valtakunnalliseksi osaamiseksi, kertoo OL4-projektin tuki- toimiston päällikkö Sami Heinonen TVO:lta.