SAMK:n yt-neuvottelut alkavat ensi viikolla

Satakunnan ammattikorkeakoulussa on tänään jätetty neuvotteluesitys henkilöstöryhmien edustajille yhteistoimintaneuvottelujen aloittamiseksi ensi viikolla. Neuvottelujen aiheena on henkilöstön sopeuttaminen tuotannollisten ja taloudellisten syiden perusteella.

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päättää toimenpiteistä toimilupahakemuksessa, joka tulee jättää 30.9.2013 mennessä.

Koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintamenettelyt saattavat johtaa työtehtävien muuttamisiin, siirtoihin tehtävistä toisiin, työtehtävien yhdistämisiin tai muutoksiin työsuhteen ehdoissa tai enintään 70 henkilön irtisanomiseen, osa-aikaistamiseen tai lomauttamiseen.

Toimenpiteet on suunniteltu tehtäväksi vuosien 2013–2015 aikana. Menettelystä ja aikataulusta sovitaan tarkemmin neuvottelujen kuluessa.