Samk panostaa maaseutumatkailuun kahdessa hankkeessa

Satakunnan ammattikorkeakoulussa on syyskuun alussa alkanut kaksi hanketta, jotka liittyvät maaseutumatkailuun.

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeen tavoitteena on kehittää Satakunnan maaseutumatkailuyritysten yhteistyötä, tiedonvälitystä ja ammattimaista tuotetarjontaa.

Hankkeessa muodostetaan maaseutumatkailuyrittäjien ja -toimijoiden yhteistyöverkosto. Tarkoitus on panostaa toiminnan laajuuteen ja ympärivuotisuuteen.

Green Care -esiselvitys- ja tiedotushanke puolestaan selvittää Green Care -yritystoiminnan mahdollisuuksia Satakunnassa. Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää tavoitteellista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Esimerkiksi ratsastusterapia ja puutarhaterapia ovat Green Care -toimintaa.  

Tavoitteena on selvittää jo olemassa oleva Green Care -toiminta, sen mahdollisuudet ja painopistealueet sekä levittää tietoa aiheesta.  Lisäksi selvitetään, mitä lisäarvoa toiminta voisi tuoda.

Hankkeet nivovat yhteen hajallaan olevaa alueellista maaseutumatkailun kehittämistyötä. 

Molempia hankkeita rahoittaa Satakunnan ELY-keskus.