SAMK perustamassa Namibiaan merenkulun ympäristöteknologian yhteistyökeskusta

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) on ollut aloitteentekijänä merenkulun teknologian yhteistyökeskuksen perustamiseksi Afrikkaan.

Keskuksen sijaintipaikaksi on suunniteltu Walvis Bayn kaupunkia Namibiassa. Sen päätehtävänä tulee olemaan merenkulun kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen ja alan energiatehokkuuden lisääminen.

Kansainvälinen merenkulun organisaatio IMO ja Euroopan komissio sopivat joulukuussa 2015 viiden merenkulun ympäristöteknologian keskuksen perustamisesta ja alkurahoituksesta kehittyviin maihin.

Kolmivuotisessa projektissa kohdealueina ovat Afrikka, Aasia, Karibia, Latinalainen Amerikka ja Tyynenmeren alue.

Keskuksen tavoitteena on edistää ja tukea kehittyvissä maissa osaamista, teknistä yhteistyötä ja teknologian siirtoa energiatehokkuusvaatimuksissa merenkulkualalla.