SAMK sai hankerahoitusta yhteensä runsaat 460 000 euroa

Pori Maakuntahallitus myönsi EAKR-rahoitusta Satakunnan ammattikorkeakoulun kahdelle hankkeelle.

Kiina-yhteistyö synnyttää Changzhoun alueelle ja laajentuen Shanghai-Nanjing kasvukäytävälle suomalaisten korkeakoulujen tutkimusosaamisen tukemana satakuntalainen innovaatiotoiminnan keskittymän.

Hankkeelle myönnettiin 288 572 euroa.

Satakunnan koulutuskuntayhtymän ja Satakunnan ammattikorkeakoulun yhteisessä hankkeessa kehitetään uusimman hyvinvointiteknologian testaus-, kehitys- ja oppimisympäristöä. Se palvelee monipuolisesti sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen uusien oppisisältöjen kehitysalustana että korkeakoulutuksen ja siihen keskeisesti liittyvän tutkimustoiminnan testaus- ja kehitysympäristönä.

Hankkeelle myönnettiin 174 840 euroa.