SAMK selvittää yhteistyötä Tampere3-korkeakoulujen kanssa

Satakunnan ammattikorkeakoulun hallitus selvittää yhteistyömahdollisuuksia ja -edellytyksiä Tampere3-korkeakoulujen kanssa. Esiselvitys laaditaan syyskuuhun mennessä.

Yhteistyön taustalla on Opetus- ja kulttuuriministeriön kehotus.

Yhteistyöllä vaikuttaa kyseiseltä ministeriöltä saatavaan strategiarahoituksen määrään.Toimilla haetaan taloudellisia ja toiminnallisia synergiahyötyjä.

SAMKin mukaan Tampereen alue ja korkeakoulujen osaaminen vastaavat hyvin sille valittua teollisuuskoulu-profiilia.

Raumalla on myös Tampereen teknillisen yliopiston Hydrauliikan ja automatiikan laitoksen etäyksikkö.