SAMK selvitti: automaatioalalla sosiaaliset taidot korostuvat

Satakunnassa toimivat yritykset pitävät automaatioalan ammatillista osaamista rekrytoitavan tärkeimpänä ominaisuutena. Kuitenkin muualla kuin Satakunnassa toimivien yritysten vastauksissa painottuvat sosiaaliset taidot jopa ammatillista osaamista korkeammalle.

Prizztech Oy selvitti yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun Digitaalinen Satakunta -projektin, Winnovan ja Sataedun kanssa automaatio- ja robotiikka-alan yritysten työvoiman tarvetta sekä sitä, miten nykyinen automaatioalan koulutus vastaa yritysten tarpeisiin.

Tutkimuksen tekijäksi valittiin Taloustutkimus Oy, ja siihen vastasi 40 automaatioalalla toimivaa yritystä. 53 prosenttia puhelinhaastatteluun vastanneista yrityksistä toimii Satakunnan alueella.

Kaikki vastanneet yritykset ilmoittivat rekrytoivansa uusia työntekijöitä seuraavan kolmen vuoden aikana. 38 prosenttia vastaajista ilmoitti tarvitsevansa yli viisi uutta työntekijää. Huomionarvoista on, että kaikki vastanneet yritykset ovat rekrytoimassa uusia työntekijöitä. 36 prosenttia vastaajista sanoi, että tämänhetkinen automaatio- ja robotiikka-alan ammatillinen koulutus vastaa yrityksen tarpeita erittäin tai melko hyvin.