Samk täsmäkouluttaa rakennustuotannon osaajia ja koodareita

Rakennustuotanto on kasvanut ja alan työvoimapula Satakunnassa ja lähialueilla on lisääntynyt.
Myös ohjelmistoalalla on kasvava työvoima- ja osaajapula.

Näihin tarpeisiin vastaa Satakunnan ammattikorkeakoulussa ensi syksynä alkavat rakennus- ja yhdyskuntatekniikan muuntokoulutus ja koodarien täsmätäydennyskoulutus.

– Toive rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen järjestämiseen on noussut suoraan rakennusalan yrityksiltä, kertoo koulutuksesta vastaava rakennustekniikan lehtori Jarkko Heinonen.

Rakennuksille tarvitaan lisää insinöörikoulutettua väkeä. Tilanne on kärjistynyt pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa.

Myös Satakunnassa rakentaminen on vahvaa, joten osaajia tarvitaan erityisesti tuotantopuolelle työnjohtotehtäviin.

Koulutuksesta
rakennustuotannon osaajaksi

Opiskelijaksi voi hakeutua henkilö, jolla on tutkinto joltakin toiselta tekniikan alalta. Toisaalta henkilöllä voi myös olla aiempi rakennusalan tutkinto, jota halutaan päivittää.

Koulutuksesta valmistuu rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriksi rakennustuotannon suuntautumisvaihtoehdosta.
Tyypilliset työtehtävät, joihin koulutuksesta valmistunut voi päätyä, ovat työnjohtotehtävät rakennustyömailla ja tuotannon suunnitteluun liittyvät tehtävät.

– Työtilanne vaikuttaa hyvältä. Rakennuksissamme on merkittävästi korjausvelkaa. On selvää, että korjausrakentaminen tulee lähivuosina kasvamaan. Uudisrakentaminen on jo korkealla tasolla, mutta tuskin hiipumassa merkittävästi sekään, Jarkko Heinonen pohtii.

Ohjelmoinnin koulutuksesta

tulevaisuuden alalle


Ohjelmoinnin ja ohjelmistojen parissa työskenteleville on alueellisesti kova kysyntä.

– Ohjelmoijia kaivataan yhä enemmän ja erilaisiin työtehtäviin. Esimerkiksi web-palvelut ja teollisuus työllistävät alan osaajia, kertoo ohjelmoinnin koulutuksesta vastaava tietojenkäsittelyn lehtori Petri Nuutinen.

Hän lupaa, että opiskelijaksi hakeutumiselle ei vaadita aiempaa kokemusta ohjelmointi- ja ohjelmistotyöstä, vaan koulutuksessa lähdetään aivan ohjelmoinnin perusteista.

Sen jälkeen edetään ohjelmointitaitojen syventämiseen eri ohjelmistoalan osa-alueille. Myöhemmin koulutuksessa käydään läpi mm. web-palveluita, sulautettuja järjestelmiä, mobiilisovelluksia sekä tekoälyä.