SAMK tavoittelee henkilöstövähennyksillä noin 6 miljoonan säästöjä

Satakunnan ammattikorkeakoulu hakee säästöjä vähentämällä eläkejärjestelyjen kautta henkilöstömääräänsä 36:lla. Irtisanominen puolestaan koskee 25 henkilöä, joista 12:lla on oikeus niin sanottuun eläkeputkeen.

Viikko sitten päättyneissä yt-neuvotteluissa päätetyt irtisanomiset astuvat voimaan vuoden 2015 alusta alkaen, josta alkaa työsuhteen pituudesta riippuva irtisanomisaika.

Henkilöstövähennyksillä saavutettava säästö on noin 5,9 miljoonaa euroa vuodessa. Suurin osa sopeuttamistoimista sisältää juuri henkilöstövaikutuksia, sillä henkilöstökustannukset ovat suurin kuluerä.

SAMK aloitti säästötoimenpiteet, koska sen saama rahoitus tulee pienenemään vuositasolla noin 10 miljoonaa euroa.

Muiden sopeuttamistoimien ohella nuorten hoitotyön koulutus keskitetään Raumalta Poriin. Lisäksi SAMKin kampuksilla lakkautetaan viestinnän koulutusohjelma, yhdistetään eri opetusohjelmia, keskitetään englanninkieliset business-ohjelmat Porista Raumalle ja yhdistetään merenkulun koulutus Winnovan kanssa.

Myös yliopettajarakennetta uudelleenjärjestellään, kirjastot yhdistetään ja opettajien työaikasuunnittelun periaatteita tarkistetaan.

Lisätuloja puolestaan hankitaan lisäämällä tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja maksullista palvelutoimintaa.