SAMKille myönnettiin toimilupa

Valtioneuvosto on myöntänyt Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:lle uuden toimiluvan. Toimiluvat myönnettiin kaikille toimilupaa hakeneille 24 ammattikorkeakoululle. Uusien toimilupien mukainen toiminta alkaa 1.1.2014.

Toimitusjohtaja-rehtori Juha Kämärin mukaan toimilupa saatiin hakemuksen mukaisesti. Myönnettyjen koulutusvastuiden mukaisesti SAMKin koulutustarjonta säilyy käytännössä ennallaan.

Satakunnan ammattikorkeakoulu toimii Porissa, Raumalla, Huittisissa ja Kankaanpäässä. Toimipisteissä opiskelee noin 6300 opiskelijaa.

Toimilupaprosessin myötä ammattikorkeakoulujen toimintapaikkakuntien määrä vähenee valtakunnallisesti alle 50 paikkakuntaan. Vuonna 2010 ammattikorkeakoulujen toimipaikkakuntia oli 62. Toimilupien uudistaminen on osa laajempaa ammattikorkeakoulu-uudistusta.