SAMKille tunnustuspalkinto turvallisuusyhteistyöstä

Satakunnan ammattikorkeakoulun palvelukeskus Soteekissa toimiva PETE-oppimisympäristö on saanut tunnustuspalkinnon sosiaali- ja terveysalan turvallisuuskilpailussa.
 
PETE on sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ja pelastusalan henkilöstön vuorovaikutteinen toimintamalli, jossa opiskelijat saavat kokemuksellisen oppimisen kautta käsityksen pelastusalan toimintaympäristöstä ja turvallisuuskäytänteistä. Vastavuoroisesti opiskelijat tarjoavat hyvän työkyvyn ylläpitoon palveluja, jotka edistävät työturvallisuutta.
 
Toiminnassa ovat mukana niin sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, sosionomi- kuin fysioterapeuttiopiskelijatkin. Toimintamalli on ollut käytössä vuodesta 2008.
 
– Opiskelijat kokeilevat käytännön harjoituksilla muun muassa savusukellusta, onnettomuusauton purkua ja auto-onnettomuuden uhrien pelastamista. Näin he pääsevät tutustumaan auttamisketjun alkupäähän, mistä on hyötyä tulevassa ammatissa, kertoo palvelutoiminnasta vastaava opettaja Heli Lamminen.
 
Opiskelijoiden palokuntalaisille tuottamat palvelut sisältävät terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toimintoja kuten terveyskunnon mittauksia, henkilökohtaisia liikuntaohjelmia, ohjattuja liikuntatuokioita sekä terveys- ja liikuntaneuvontaa.
 
Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnot jaetaan vuosittain ja niiden taustalla ovat sosiaali- ja terveysministeriö, aluehallintovirastot, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Suomen Palopäällystöliitto ja SPEK-ryhmä. Pääpalkinto annettiin tänä vuonna Vaasan sairaanhoitopiirille.