Samkin organisaatio uudistuu

Satakunnan ammattikorkeakoulun (Samk) organisaatio muuttuu ensi vuoden alussa, kun nykyiset toimialat ja täydennyskoulutuskeskus vaihtuvat kuudeksi osaamisalueeksi.

Liiketoiminta ja kulttuuri, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka ja merenkulku poistuvat hyvinvoinnin, terveyden, palveluliiketoiminnan, energian ja rakentamisen, logistiikan ja meriteknologian sekä informaatioteknologian osaamisalueiden tieltä.

– Kaikilla osaamisalueilla on oma johtajansa, kun taas esimerkiksi koulutusjohtajia ei tammikuussa enää ole, kertoo rehtorina tammikuussa aloittava Juha Kämäri.

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Kämäri jatkaa silti myös Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtajana. Hän saa tuekseen kaksi vararehtoria, joista Anne Pohjus vastaa opetuksesta ja Cimmo Nurmi TKI- ja yrityspalveluista.

Rauma profiloituu vahvasti logistiikkaan ja meriteknologiaan, joka keskittyy kansainväliseen liiketoimintaan, logistiikkaan, tuotantotalouteen, merenkulkuun sekä kone- ja tuotantotekniikkaan.

– Osaamisalueelta valmistuu tradenomeja, insinöörejä ja merikapteeneja.

Johtajaksi nousee nykyinen liiketoiminta Rauman koulutusjohtaja Jaana Vase.

Logistiikka ja meriteknologia vie nimenä hieman harhaan, koska siitä on vaikea päätellä sitä, että se sisältää myös kansainvälisen liiketoiminnan.

Terveyden osaamisalueelta Raumalla järjestetään ensi vuoden syksystä alkaen vain sairaanhoitajan tutkintoon tähtäävää koulutusta.

Informaatioteknologia tarkoittaa insinöörin opintoja tietotekniikassa ja tradenomin tutkintoja tietojenkäsittelyssä.

– Lisäksi informaatioteknologian alle kuuluvat matemaattis-luonnontieteelliset aineet sekä vieraat kielet, Kämäri lisää.

Opiskelijoihin uudistus ei Kämärin ja Vasen mukaan juurikaan vaikuta.