SAMKissa haussa neljä koulutusta– Raumalla voi opiskella englanniksi esimiestaitoja kansainvälisen merenkulun alalla


Ammattikorkeakoulujen syksyn yhteishaku käynnistyi keskiviikkona ja päättyy 18.9.2019. Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK) on tarjolla neljä koulutusta, joiden opinnot alkavat vuoden 2020 alussa.

Tarjolla on AMK-tutkintoja sekä päivä- että monimuotototeutuksena ja myös kaksi englanninkielistä ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta.

Liiketalouden opinnot ovat haussa monimuoto-opetuksena. Koulutuksessa voi suuntautua julkishallinnon kehittämiseen, rahoitukseen ja sijoittamiseen, yritysjuridiikkaan sekä esimiestyön kehittämiseen. Opinnot suoritetaan pääosin verkossa. 

Haussa on myös hoitotyön opinnot päivätoteutuksena. Sairaanhoitajaopiskelijat perehtyvät hoitotyön tieto-, taito- ja arvoperustaan sekä teoriassa että käytännön taitojen harjoitteluissa. Tutkinnon suorittamisen jälkeen voi hakea ammattioikeuksia Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Raumalla käynnistyy englanniksi toteutettava Maritime Management on master-koulutus merikapteeneille ja merenkulun insinööreille, jotka haluavat syventää esimiestaitojaan kansainvälisen merenkulun alalla.

Samoin Raumalla voi opiskella Business Management and Entrepreneurship on master-tutkinnon. Koulutus on tarkoitettu liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat edetä urallaan sekä kehittää itseään ja verkostoaan.